Πλήρες Natural Air System και φυσιομασάζ Ο καταλληλότερος συνδυασμός για έναν άνετο ύπνο, ιδανικό για το σώμα μας, είναι αυτός του Latex ή memory με ειδική επεξεργασία ‘physsiomassage’ στην επιφάνεια,
ανεξάρτητα ελατήρια στον πυρήνα του στρώματος, και περιμετρικό 3d εξαερισμό.Το κλειδί σε αυτές τις κατασκευές αποτελεί η επεξεργασία ‘physsiomassage’ , όπου παρέχει στο στρώμα πρόσθετη κλιματολογική ρύθμιση, με κάθετους και οριζόντιους αεραγωγούς, ενισχύοντας την ανακύκλωση του αέρα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς η αύξηση της θερμότητας.