Προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η δημοσίευση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος καταλόγου δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε αλλαγές για αναβάθμιση των προϊόντων της στα χαρακτηριστικά του προϊόντος της στα πλαίσια της διατήρησης ποιότητας των προϊόντων της και των πρώτων υλών, την βελτίωση τους ή λόγω εξέλιξης της παραγωγικής διαδικασίας ή των πρώτων υλών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μας Εμπιστεύονται

Close

Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

imperialstrom-hotel-equipment-corfu